Logo Powiat Suwalski

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Rodzaj Powiat Ziemski
Powiat  Suwalski
Województwo Podlaskie
Miejscowość Suwałki
Kontakt

tel. (087)565 92 00

spis telefonów

fax. (087) 566 47 18
e-mail: bok@powiat.suwalski.pl  starosta.bsu@powiatypolskie.pl
www.powiat.suwalski.pl
Adres ul. Świerkowa 60
Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Starosta Witold Kowalewski
Wicestarosta Artur Łuniewski
Członek Zarządu Andrzej Chlebus
Przewodniczący Rady Marek Dziatkowski
Sekretarz Cezary Grzegorz Zwoliński
Skarbnik Ewa Kamińska
NIP 844-18-70-361
REGON 790725978
ESP na Cyfrowym Urzędzie

https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10102

ESP na platformie e-PUAP

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/powiatsuwalski

 

Lista aktualności

 • Uchwała Nr 2/7/18

  2019-01-02 10:20:12

  Uchwała Nr 2/7/18 Komisji Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok"

 • Uchwała Nr 2/6/18

  2019-01-02 10:16:42

  Uchwała Nr 2/6/18 Komisji Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości

 • Uchwała Nr 1/5/18

  2019-01-02 10:14:31

  Uchwała Nr 1/5/18 Komisji Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2018 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Uchwała Nr 1/4/18

  2019-01-02 10:13:22

  Uchwała Nr 1/4/18 Komisji Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Suwalskiemu

 • Uchwała Nr 1/3/18

  2019-01-02 10:12:20

  Uchwała Nr 1/3/18 Komisji Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie desygnowania delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich