Informacja Starosty Suwalskiego dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności ...

Informacja Starosty Suwalskiego dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

I N F O R M A C J A

STAROSTY SUWALSKIEGO

 

 

 

dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

 

                 Na podstawie przepisów art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) Starosta Suwalski informuje, że dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się udostępnia się usługę pozwalającą na komunikowanie się, w szczególności poprzez:

1) korzystanie z poczty elektronicznej - adres:  bok@powiat.suwalski.pl ,

2) przesyłanie faksów na numer  – 87 566 47 18.

               Starosta Suwalski realizując art. 12 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy informuje, że osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się może zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN w formie pisemnej:

1)     pocztą elektroniczną - adres:  bok@powiat.suwalski.pl,

2)     faksem na numer – 87 566 47 18,

3)     drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16 – 400 Suwałki

lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta, ul. Świerkowa 60, 16 – 400 Suwałki.

 

S T A R O S T A

Szczepan Ołdakowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Cezary Grzegorz Zwoliński

Wprowadzający: Cezary Grzegorz Zwoliński

Data modyfikacji: 2016-09-05

Opublikował: Ewa Krzyżewska

Data publikacji: 2012-04-05