Konkursy

 • Uchwał a nr LXXXVII/243/2021

  2021-01-29 12:52:16

  Uchwała nr LXXXVII/243/2021 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. "Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego"

 • Uchwała nr LXXXII/227/2020

  2021-01-29 12:48:13

  Uchwała nr LXXXII/227/2020 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. ”Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego”.

 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2021 r.

  2020-10-30 19:13:48

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2021 r.: „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej” lub „Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej.”

 • Ogłoszenie o naborze osób wskazanych przez organizacje pozarządowe (...) do komisji konkursowej opiniującej oferty składane na powierzenie realizacji zadania publicznego

  2020-10-15 09:56:48

  Ogłoszenie o naborze osób wskazanych przez organizacje pozarządowe (...) do komisji konkursowej opiniującej oferty składane na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2021 r. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

 • Uchwał a nr LXII/168/2020

  2020-06-19 10:21:08

  Uchwał a nr LXII/168/2020 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pn. "W hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej w 75. rocznicę ludobójstwa na Ziemi Augustowskiej, Sejneńskiej, Sokólskiej, Suwalskiej"

 • Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2020 r. (...)

  2019-12-30 15:10:36

  ZARZĄD POWIATU W SUWAŁKACH ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. ”Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego”.

 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

  2019-11-15 12:53:26

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2020 r.: „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej” lub „Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej.”

 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2020 r.

  2019-09-17 09:40:56

  Ogłoszenie o naborze osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2020 r. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 • Uchwała Nr XXX/81/2019

  2019-08-28 13:43:20

  Uchwała Nr XXX/81/2019 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pn. "W hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej w 74. rocznicę ludobójstwa na Ziemi Augustowskiej, Sejneńskiej, Sokólskiej, Suwalskiej"

 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

  2019-02-12 09:01:29

  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. "Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego".

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Szymon Grzędziński

Data wytworzenia: 2017-11-30

Wprowadzający: Szymon Grzędziński

Modyfikujący: Szymon Grzędziński

Data modyfikacji: 2017-11-30

Opublikował: Szymon Grzędziński

Data publikacji: 2017-11-30