Logo Powiat Suwalski

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Rodzaj Powiat Ziemski
Powiat  Suwalski
Województwo Podlaskie
Miejscowość Suwałki
Kontakt tel. (087)565 92 00
fax. (087) 566 47 18
e-mail: bok@powiat.suwalski.pl  starosta.bsu@powiatypolskie.pl
www.powiat.suwalski.pl
Adres ul. Świerkowa 60
Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Starosta Szczepan Ołdakowski
Wicestarosta Witold Kowalewski
Członek Zarządu Sławomir Małachowski
Przewodniczący Rady Grzegorz Mackiewicz
Sekretarz Cezary Grzegorz Zwoliński
Skarbnik Ewa Kamińska
NIP 844-18-70-361
REGON 790725978
ESP na Cyfrowym Urzędzie

https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10102

ESP na platformie e-PUAP

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/powiatsuwalski

 

Lista aktualności

 • Wydział Komunikacji

  2018-01-22 09:12:50

 • Uchwała Nr CXIX/361/2018

  2018-01-22 08:45:51

  Uchwała Nr CXIX/361/2018 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/97/2015 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Suwałkach

 • Uchwała Nr CXIX/360/2018

  2018-01-22 08:43:14

  Uchwała Nr CXIX/360/2018 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Komisji Konkursowej, opiniującej oferty składane na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w zakresie kultury fizycznej w 2018 roku pn. "Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego".

 • Uchwała Nr CXIX/359/2018

  2018-01-22 08:41:45

  Uchwała Nr CXIX/359/2018 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wniosków do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań samorządowych i rządowych

 • CXIX posiedzenie Zarządu Powiatu w Suwałkach

  2018-01-22 08:39:02

  18.01.2018 r. - CXIX posiedzenie Zarządu Powiatu w Suwałkach