INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁOSZENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH, SIECI, STACJI TRANSFORMATOROWYCH 2021 R.

L.P.

NR I DATA WPŁYWU ZGŁOSZENIA

IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA

OPIS I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

NR I DATA DECYZJI O SPRZECIWIE / INRORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

1.

AIB.6743.1.82.2021.KP

28.06.2021 r.

Jerzy Włodzimierz Druzgała

Anna Druzgała

Agnieszka Kucewicz

Łukasz Kucewicz

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr ew. 548/4, obręb Krzywe, gmina Suwałki

 

 

20.07.2021 r. – nie wniesiono sprzeciwu

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Pachucka

Data wytworzenia: 2021-07-21

Wprowadzający: Krzysztof Truszkowski

Modyfikujący: Krzysztof Truszkowski

Data modyfikacji: 2021-07-21

Opublikował: Krzysztof Truszkowski

Data publikacji: 2021-07-21