Logo Powiat Suwalski

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Rodzaj Powiat Ziemski
Powiat  Suwalski
Województwo Podlaskie
Miejscowość Suwałki
Kontakt

tel. 87 565 92 00

spis telefonów

fax. 87 566 47 18
e-mail: bok@powiat.suwalski.pl  sekretariat@powiat.suwalski.pl
www.powiat.suwalski.pl
Adres ul. Świerkowa 60
Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Starosta Witold Kowalewski
Wicestarosta Artur Łuniewski
Członek Zarządu Andrzej Chlebus
Przewodniczący Rady Marek Dziatkowski
Sekretarz Cezary Grzegorz Zwoliński
Skarbnik Ewa Kamińska
NIP 844-18-70-361
REGON 790725978
ESP na platformie e-PUAP

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/powiatsuwalski

 

Lista aktualności

 • CII posiedzenie Zarządu Powiatu w Suwałkach

  2021-07-22 15:21:32

  CII posiedzenie Zarządu Powiatu w Suwałkach

 • INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁOSZENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH, SIECI, STACJI TRANSFORMATOROWYCH 2021 R.

  2021-07-21 12:40:20

 • Obwieszczenie

  2021-07-21 11:03:26

  Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – rozbudowę drogi gminnej nr 101852B Filipów – Szafranki w gminie Filipów

 • Obwieszczenie

  2021-07-21 10:35:38

  Obwieszczenie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Suwalskiego Nr 2/2020, z dnia 19.05.2020 r., znak: AIB.6740.1.29.2020.NW o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Zarządowi Powiatu w Suwałkach, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: – rozbudowę drogi powiatowej nr 1134B Suwałki – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo.

 • Zarządzenie Nr 26/2021

  2021-07-20 14:33:13

  Zarządzenie Nr 26/2021 Starosty Suwalskiego z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych